druk zamówienia

POBIERZ DRUK ZAMÓWIENIA

Data zamówienia

Miejscowość

Nr zamówienia/zapytania zamawiającego

Nr zamówienia/zapytania producenta

 

 

 

 

Zamawiający:

Odbiorca / adres dostawy *

Nazwa firmy

 

 

 

NIP.

     

Miejscowość

 

 

 

Kod pocztowy

 

 

 

Ulica

 

 

 

Nr budynku / lokalu

 

 

 

Osoba kontaktowa

 

 

 

Tel.

 

 

 

mail

 

 

 

Dane techniczne zamówienia na siłownik

Opis

Wykonanie standard

wpisać parametry

Siłownik typ

Mechaniczny / elektryczny

 

Ilość siłowników

Kpl.

 

Ciężar skrzydła

www.silownik-okna.pl 
patrz tabela

 

Długość siłownika

L całkowite
patrz tabela

 

Wysokość podnoszenia

Odległość od siłownika do skrzydła **

 

Odległość linek od czoła

6 mm***

 

Odległość linek 
od boków (P / L)

35 mm minimum Może być prawie dowolnie większa